Skip navigation

"COP28 ger fritt spelrum till ytterligare dödliga förseningar!"

Scientist Rebellion

Opinion Editoral Sweden - Scientist Rebellion Statement on COP28

Bild: Scientist Rebellion Sweden, affischering och vägspärr framför Sveriges regeringskansli (1 december)

FN:s klimattoppmöte, som kapats av kartellen för fossila bränslen, har gett en carte blanche till rika länder och Big Oil för att döda en miljard människor och tvinga ytterligare miljarder på flykt fram till 2100. Det så kallade "historiska" resultatet från COP28 innehåller inte de mest grundläggande och nödvändiga åtgärder som skulle ha förhindrat en kollaps av samhället och "planetära klimatsystem", enligt IPCC:s riktlinjer: avskaffa subventionerna av fossila bränslen och stoppa alla nya gas- och oljeprojekt. I stället innehåller den nya resolutionen många kryphål som gör det möjligt för förorenare att grönmåla utsläpp genom fiktiv koldioxidavskiljning, meningslösa koldioxidkrediter och omklassificering av metan (“naturgas”) som ett övergångsbränsle. Men för att hålla oss under 2°C uppvärmning har vi inte råd att bränna de fossila bränslen vi redan har exploaterat, än mindre att borra efter mer.

COP28 har tagit några försiktiga steg i rätt riktning, men bara tack vare blod och svett från människor som står i frontlinjen för aktion mot klimatkrisen. Toppmötets övergripande trend att stödja "business as usual" kommer att leda till ytterligare förseningar av meningsfulla klimatåtgärder och missa "den snabbt försvinnande möjliheten att säkra en beboelig och hållbar framtid för alla.

De rika länderna har återigen manipulerat klimattoppmötet för att främja sin dödliga kolonialism. Rika länder har plundrat fattigare länders naturresurser i århundraden och har använt sina bränslen för att släppa ut mycket mer än sin andel av koldioxid. De bär lejonparten av ansvaret för att först och snabbast minska koldioxidutsläppen och tillhandahålla välbehövlig finansiering till fattigare länder, som redan är hårt drabbade av den eskalerande klimatkrisen.

I stället kör de rika länderna i motsatt riktning: USA, Kanada, och bara tre andra länder ansvarar för mer än hälften av den planerade olje- och gasutvinningen. FN:s misslyckade styrning är delvis orsaken till detta vilket måste åtgärdas snarast. Även om COP hade lyckats med ett åtagande att fasa ut fossila bränslen, skulle det inte kunna genomföras utan ett bindande fördrag och verkställighetsmekanismer.

Dessutom måste COP kräva rapportering av alla intressekonflikter och förbjuda chefer och lobbyister för fossila bränslen från att besudla fler klimattoppmöten.

Loss & Damage-fonden kan vara ett viktigt första steg, men utan ordentlig finansiering är den dömd att misslyckas. Förluster och skador kostar redan mer än 400 miljarder dollar årligen, men COP28 har bara utlovat 429 miljoner dollar i initial finansiering - bara 0,1% av vad som behövs bara för detta år. Däremot använder regeringarna 7000 miljarder US dollar av våra pengar varje år för att subventionera fossila bränslen (trots att 1 av 5 dödsfall12 miljoner människor varje år - beror på luftföroreningar) medan oljeindustrin håvar in obscena vinster.

Med detta sagt kan inte ens en fullt finansierad förlust- och skadefond åtgärda ett dysfunktionellt ekonomiskt system som i grunden är felaktigt. Detta system bygger på oändlig tillväxt, överkonsumtion, och extraktivism, som garanterat kommer att påskynda den globala krisen.

Studier har visat att utsläppen av växthusgaser är starkt kopplade till resursutvinning och BNP-tillväxt. Vi har inget annat val än att skapa ett ekonomiskt system som ligger i linje med målen för en rättvis och jämlik övergång, eftersom det nuvarande systemet har svikit både människorna och alla andra 10 miljoner livsformer på den här planeten.

Att införa en koldioxidsnål economi är billigare än att bära den katastrofala kostnaderna för klimatförändringarna, men fossilindustrins vilja att upprätthålla och öka vinsten förhindrar alla framsteg. Vinst kommer aldrig att kunna åtgärda de skador som vinsten har orsakat.

1.5°C är överspelat, och 2°C kommer att vara överspelat 2050, om inte tidigare, om vi fortsätter på den inslagna vägen.

2023 var det varmaste året någonsin; vi passerade 2,0°C för första gången i historien, och 2024 förväntas bli ännu varmare. Mänskliga beteenden orsakar massiv planetär stress utöver förbränningen av fossila bränslen.

"20 av de 35 planetära vitala indikatorer visar nu rekordhöga extremvärden." Vi kan inte överlåta kampen för allt liv till just de politiker, företag och marknader som tvingade oss in i denna existentiella kris från första början och som just nu brutalt håller på att föra oss utför stupet. Detta katastrofala COP28-möte markerar slutet för vaga politiska löften. Jordens folk har fått upp ögonen för lögnerna.

Det är dags att lyssna på forskarna, av vilka hundratals har gått från sina laboratorier och ut på gatorna för att delta i civil olydnad: om vi vill undvika att döma både denna generation och alla som följer efter oss till de värsta följderna av klimatkrisen måste vi alla göra gemensam sak för att hålla kvar de fossila bränslena under marken. Det är dags nu.

Skriv under brevet

Sätt att gå med

Scientist Rebellion Statement on COP28 - engelsk

Dichiarazione di ribellione degli scienziati sulla COP28 - italienska

Erklärung der Wissenschaftler-Rebellion zur COP28 – Tyskland

Declaração de Rebelião Científica na COP28 - portugisiska

Declaración de Rebelión Científica en la COP28 - spanska

Kommande aktioner, öppna för alla som inser allvaret, varje tisdag 16.15, på Sergels torg, Stockholm, Climate Demonstration Street Walk

9/1, 16/1, 23/1, 30/1

(För vidare information hör av dig på facebook event eller email)

Kontakt email: sr_sweden@proton.me

image2 14

Hur mycket mer klimatmisslyckande kan du ta?